Izolace střechy

Z celého izolačního systému budovy se většinou největší důraz klade na izolaci střechy. Proč tomu tak je? Odpověď je velmi jednoduchá – ať už máte jakýkoliv typ vytápění, pak vzduch, který ve vašem domě ohřejete, má nižší hustotu (a tedy i hmotnost) a stoupá vzhůru. V podkroví tento ohřátý vzduch předává svůj energetický potenciál stropu, který toto teplo předává dál směrem k izolaci střešního pláště. A z izolace tato tepelná energie nenávratně uniká z domu. Pokud však místo obyčejné parotěsné fólie použijete parotěsnou reflexní fólii SUNFLEX Roof-In Plus, výrazně tím zabráníte úniku tepla.

Izolace střešního pláště musí ale nejen bránit úniku tepla v zimních měsících, ale také chránit interiér před letními vedry. Teplota sluncem ohřáté střešní krytiny přesahuje i 80 °C. Takto rozpálená krytina po většinu dne sálá tepelnou energii všemi směry a tedy i do interiéru a tím jej ohřívá. Tento tepelný výkon se v letních měsících pohybuje v hodnotách 500 až 800 W na metr čtvereční. Tomuto ohřívání interiéru je možné zamezit tím, že běžnou difúzní fólii nahradíte termoreflexní difúzní membránou SUNFLEX Contact PRO, která propustí maximálně 5 % tohoto tepla. Snížíte tak teplotu v interiéru až o 8 °C.

Izolace střechy

Co se dnes používá ve střeše nejčastěji? Jde o následující skladbu střešního souvrství: střešní taška – latě – kontralatě – pojistná hydroizolace – tepelná izolace – parotěsná fólie – vnitřní obklad. Jednoduchost fólií SUNFLEX spočívá v tom, že je nepřidáváme do střechy jako další prvek, ale umísťujeme je místo standardních fólií, resp. těmto fóliím poskytujeme jako přidanou hodnotu termoreflexní účinky.

Jak již bylo řečeno, fólie SUNFLEX zabraňují úniku tepla z vytápěné místnosti střešním pláštěm (parozábrana SUNFLEX Roof-In Plus) a v letních měsících chrání podkroví proti přehřívání (difúzní membrána SUNFLEX Contact PRO).

Střešní systém SUNFLEX

Existuje mnoho typů střech, které jsou i mnoha způsoby izolovány. Běžně se používají systémy s nadkrokevní, mezikrokevní nebo podkrokevní izolací; často jsou tyto systémy kombinovány. Každý takový systém pak určuje kritéria pro montáž parotěsných nebo difúzních fólií. Nejprve tedy odpovíme na otázku – do jakých typů střech lze použít fólie SUNFLEX?

Termoreflexní parozábrana SUNFLEX Roof-In Plus lze použít pro:

  • šikmé střechy včetně nízkých sklonů – pro všechny typy střech a izolačních systémů,
  • ploché střechy – pro všechny typy střech a izolačních systémů,
  • nepoužívá se u difúzně otevřených staveb.

 

Difúzní reflexní membrána SUNFLEX Contact PRO se používá pro:

  • šikmé střechy do sklonu 17o  – pod všechny typy střešních krytin.

Střešní konstrukce s mezikrokevní izolací

Jedná se o nejjednodušší typ střešního pláště s mezikrokevní izolací, kdy tloušťku izolace určuje výška krokví. Umístění fólií SUNFLEX znázorňuje nákres. Parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus se upevňuje (nejčastěji sponkami) přímo na krokve, poté se kotví rastr z CD profilů pro montáž sádrokartonu (nejčastěji pomocí přímých závěsů) a následuje montáž finální pohledové vrstvy (sádrokartonu nebo palubek). Reflexní vrstva parozábrany SUNFLEX Roof-In Plus pak v topném období odráží 95 % sálavého tepla zpět do interiéru a je zárukou až 20 % úspor za vytápění.

Difúzní reflexní membrána SUNFLEX Contact PRO se kontralatěmi upevní na krokve (kontaktně na izolaci), následují střešní latě a střešní krytina. V letním období pak tato fólie odráží až 70 % slunečního záření, které předává rozpálená krytina do izolace a do podkroví, přičemž dokáže zchladit podkroví až o 7 °C.

 

Střešní systém s mezikrokevní a podkrokevní izolací

V případě použití podkrokevní izolace je umístění difúzní fólie SUNFLEX Contact PRO shodné jako v předchozích variantách – tedy kontaktní pokládka na izolaci nebo bednění, následují kontralatě, střešní latě a krytina.

Montážní problém však může nastat při instalaci termoreflexní parozábrany SUNFLEX Roof-In Plus. I zde je nutné zachovat mezi parozábranou a vnitřním obkladem (sádrokartonem) vzduchovou mezeru a je třeba zvolit takový typ kotevních prvků, kterými parozábrana nebude perforována. Ideálním řešením je např. speciální krokvový nástavec Rigips, díky kterému lze použít až 400 mm izolace (160 mm mezikrokevní a až 240 mm podkrokevní). S tímto nástavcem lze bez problémů namontovat parozábranu bez zbytečných perforací a se vzduchovou mezerou. Schéma a stručný popis této montáže je na obrázku.

Pro montáž parozábrany při použití podkrokevní izolace existují i jiné varianty, které se odvíjejí od typu a kotvení izolace. Pro každou skladbu je pak řešení individuální a v těchto případech doporučujeme konzultaci s realizační firmou, projektantem stavby nebo přímo s naším technikem.