Izolace stropu

V případě izolace stropu platí při použití termoreflexních fólií stejné principy jako u izolace střechy. Ohřátý vzduch nám v místnosti stoupá vzhůru, zahřívá strop (stropní SDK podhled), který pak sálá teplo dále do konstrukce stropu, čímž dochází k tepelným ztrátám. Použitím termoreflexní fólie SUNFLEX Roof-In Plus tomuto úniku zabráníme tím, že sálající teplo odrazíme zpět do vytápěné místnosti.

Izolace stropu

Je třeba zvážit, kdy je termoreflexní fólie do skladby stropu vhodná a kdy ne. Pokud je strop součástí ploché střechy, pak je určitě vhodné termoreflexní fólii použít. Stejně je dobré použít tuto fólii SUNFLEX na stropě v případě, že je v konstrukci stropu hlavní izolace, nad kterou je nezateplené a neobytné podkroví, tvořené například příhradovými vazníky. Pokud je nad stropem např. vytápěné 1. nadpodlaží nebo vytápěné podkroví, je třeba rozhodnout, zda chceme prostupujícímu sálavému teplu bránit v cestě do dalšího vytápěného prostoru termoreflexní fólií a rozdělit tak budovu na několik samostatných „tepelných“ jednotek. V takovém případě fólie SUNFLEX tepelně odděluje oba obytné prostory a majitel se může rozhodnout jeden z těchto prostorů dočasně nevytápět nebo jen temperovat.

Nákres principu izolace stropu pomocí termoreflexní fólie SUNFLEX Roof-In Plus. Jedná se o klasické použití, kdy nad konstrukcí stropu může být hlavní izolace a střešní konstrukce z příhradových vazníků (neobytný prostor). Stejný princip montáže platí u ploché střechy nebo u stropu, nad kterým je nevytápěné nebo temperované 1. nadpodlaží.