Parozábrana SUNFLEX® Roof-In Plus

Termoreflexní parotěsná fólie

 

Parozábrana SUNFLEXFólie SUNFLEX® Roof-In Plus v sobě kombinuje vlastnosti tepelné izolace, parozábrany (parotěsné fólie) a odrazu tepla (termoreflexe). Díky této unikátní kombinaci fólie SUNFLEX® Roof-In Plus významně šetří náklady na vytápění.

Parozábrana SUNFLEX® Roof-In Plus je vyrobena z unikátní vícevrstvé bublinkové fólie polaminované reflexní metalickou vrstvou. Tato metalická vrstva, uzavřena pro dlouhou životnost mezi dvě tenké fólie, odráží až 95 % tepelného záření zpět do vytápěného prostoru. Fólie SUNFLEX® Roof-In Plus spolu se  vzduchovou mezerou mezi fólií a vnitřním obkladem působí jako dodatečné izolace se stejným tepelným odporem jako 6 cm minerální vaty (tepelný odpor vrstvy s 3cm vzduchovou mezerou je 1,1 m2 k/W). Použitím fólie SUNFLEX® Roof-In Plus se také eliminují tepelné mosty v místech krokví.

 

Vlastnosti fólie SUNFLEX® Roof-In Plus:

 • 100% parozábrana (fólie nepředstavuje žádný prvek do systému navíc)

 • odráží až 95 % sálavého tepla zpět do místnosti

 • uspoří až 20 % tepelné energie (výrazně snižuje náklady na vytápění)

 • ochrana proti elektromagnetickému záření

 • velice pevná fólie

 • odolná proti slunečnímu UV záření a chemickým látkám

 • velice dlouhá životnost

 • složení vrstev: polyester / hliník / polyetylén / bublinková fólie (polyetylen)

 

Použití fólie SUNFLEX® Roof-In Plus

Termoreflexní stavební fólie SUNFLEX® Roof-In Plus je výborným prvkem v rámci:

 

Montáž parozábrany SUNFLEX® Roof-In Plus

 

Montáž parozábrany SUNFLEXMontáž fólie SUNFLEX® Roof-In Plus je velice snadná a je shodná s montáží klasické parozábrany. V případě izolace střechy napneme fólii pod krovy reflexní stranou směrem do místnosti. Přesah jednotlivých pásů fólie se ponechá cca 5 cm. Veškeré spoje se musí důkladně slepit páskou, aby se zamezilo pronikání vodních par do izolace. Také kolem stěn, střešních oken a komínů je nutno fólii řádně dotěsnit butylovou páskou nebo trvale pružným tmelem. Na fólii se namontují dřevěné hranoly nebo kovové profily, na které se připevní sádrokarton, příp. jiný obklad. Vzduchovou mezeru mezi fólií a obkladem (cca 3 cm) je nutno dodržet pro zachování maximálního efektu termoreflexe.

 

Při montáži parozábrany SUNFLEX® Roof-In Plus na stěnu či strop je postup obdobný. Fólie se napne na zeď (strop) reflexní stranou směrem do místnosti. Následně se postupuje jako při izolaci střechy.

 

V případě, že není možné dodržet vzduchovou mezeru mezi fólií a sádrokartonem nebo mezi fólií a dodatečnou izolací, napneme fólii SUNFLEX® Roof-In Plus reflexní stranou směrem z místnosti. Důvodem tohoto postupu je, že bublinková fólie takto vytvoří alespoň minimální vzduchovou mezeru, která umožní sálání tepla, a tedy i jeho odraz. Při tomto způsobu montáže není ovšem dosaženo maximálního efektu termoreflexe.

 

Montážní video

SUNFLEX® Roof-In Plus

Spustit

 

Technický manuál

SUNFLEX® Roof-In Plus

Stáhnout

 

 

Technická data fólie SUNFLEX® Roof-In Plus

 

Reakce na oheň EN 13501-1 F
Rozměr role - délka EN 1848-2 min. 50 m
Rozměr role - šířka EN 1848-2 min.1,0 m +/-3%
Tloušťka EN 1849-2 2,7 mm +/-0,02 mm
Plošná hmotnost EN 1849-2 125 g/m2 +/-5%
Vodotěsnost EN 1928 vyhovuje (2 kPa)
Propustnost pro vodní pary EN 12572 sd = 250 m
Pevnost podélná/příčná EN 12311-2 130/140 N/50 mm
Tažnost podélná/příčná EN 12311-2 40/20 %
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry EN 1296, EN 1931 vyhovuje
Smykové namáhání EN 12317-2 min. 115 N
Odolnost proti protrhávání EN 12310-1 min. 50 N
Odolnost proti nárazu EN 12691 met. A a B vyhovuje min. pro 300 mm

 

Skladovací podmínky:

 • skladovat v suchu
 • nevystavovat UV záření
 • nevystavivat dlouhodobé tlakové zátěži

 

TECHNICKÝ LIST fólie SUNFLEX® Roof-In Plus

Leták SUNFLEX® Roof-In Plus

Výsledky testování fólie SUNFLEX® na VUT v Brně

 

Základní ceník

 

Produkt Balení Cena Kč/m2 bez DPH
SUNFLEX® Roof-In Plus role 1 x 50 m (50 m2) 61 Kč (3 050 Kč/role)
SUNFLEX® Roof-In Plus role 1 x 10 m (10 m2) 61 Kč (610 Kč/role)

   

 

 

Fólie SUNFLEX® zakoupíte u našich obchodních partnerů.

 

Příslušenství - doporučujeme