Další použití fólií SUNFLEX

Fólie SUNFLEX mají uplatnění všude tam, kde je potřeba zabránit postupu tepla. Ať už potřebujete udržet teplo v určitém prostoru nebo naopak chcete zabránit jeho postupu z vnějšku. Fantazii se meze nekladou a proto počet možností, kde termoreflexní fólie použít, je téměř nekonečný. Všechny způsoby mají však jedno společné. Fólie SUNFLEX vždy šetří náklady a zvyšují teplotní komfort. Níže uvádíme několik příkladů odzkoušených v praxi.

Ostatní způsoby použití

Zateplení dodávky

V poslední době je stále častější použití termoreflexních fólií SUNFLEX jako izolace obytných automobilů/karavanů. Vzhledem k omezenému prostoru a dobrým izolačním schopnostem jsou termoreflexní fólie SUNFLEX pro toto použití ideální. Jen je potřeba dát pozor, aby reflexní vrstva byla vždy u vzduchové mezery, aby docházelo k odrazu sálavého tepla. Správně použitá fólie SUNFLEX ochrání interiér dodávky před zimou i vedrem.

Jako ideální fólie pro zateplení dodávky či karavanu je SUNFLEX Floor PRO, protože má velké bubliny, je tuhá a vysoce odolná.

Odrazové desky za radiátory

Máte pocit, že teplo, které vydává váš radiátor, je něco, co se k vám pomalu „plazí“? Pak vás tento pocit klame. Je pravda, že vzduch ohřátý radiátorem stoupá (proudí) vzhůru, a to relativně malou rychlostí, která je závislá na rozdílu teploty od okolního vzduchu. Avšak zároveň váš radiátor sálá tepelnou energii do prostoru rychlostí světla. A toto sálání vydává všemi směry, tedy i směrem k obvodové zdi, na které je zpravidla radiátor upevněn. Sáláním ohřátá obvodová zeď tuto energii pohltí, přičemž její menší část vyzáří zpět do vytápěného prostoru a tu větší vyzáří tam, kam určitě nechceme – ven.

Netřeba připomínat, že tento zbytečný únik tepla je zbytečným únikem našich peněz. Přitom řešení je tak neuvěřitelně snadné! Stačí nalepit na obvodovou zeď za váš radiátor termoreflexní fólii SUNFLEX Foam, která odrazí 95 % sálavého tepla zpět do místnosti. K tomu asi není třeba cokoliv dodávat, snad jen – udělejte to hned! Jsou to minimální náklady a značné úspory!

Izolace průmyslové haly

Časté je i využití termoreflexních fólií při zateplování průmyslových hal, zemědělských objektů nebo např. i sportovních přetlakových hal. Typů takových objektů je nepřeberné množství, přičemž každý typ pak vyžaduje jednak specifický typ reflexní fólie a samozřejmě i speciální montážní postupy. Reflexní fólie pro tyto objekty proto společnost TART dodává pouze na zakázku. Kromě standardních typů reflexních fólií jsou pro tyto účely vyráběny fólie se speciální tloušťkou, šířkou i délkou návinu, s jednostrannou i oboustrannou reflexní vrstvou, nebo speciální sendvičová provedení. K dispozici jsou fólie SUNFLEX Industry, SUNFLEX Agro, SUNFLEX Sport. Každý takový projekt je tedy nutné konzultovat s našimi specialisty.

Izolace potrubí

Fólie SUNFLEX lze použít i pro izolaci potrubí. V současnosti se kladou stále vyšší nároky na dobrou izolaci potrubí. Dobře vybraná tepelná izolace potrubí brání oteplování/ochlazování rozváděné vody a zároveň je chráněna i vnější strana před srážením vody. Vzhledem k tomu, že k tepelným ztrátám u teplovodního potrubí dochází zejména sáláním, jsou reflexní fólie odrážející sálavé teplo ideálním řešením. Izolaci lze provést i kombinovaně, tedy reflexní fólie spolu s izolací z minerální vaty nebo pěnového polyetylenu. Pro izolaci potrubí je možné použít fólii SUNFLEX Roof In PlusSUNFLEX Floor PRO i SUNFLEX Foam. Provedení je individuální podle charakteru potrubí – nejčastěji se fólie nastříhá na pásky, kterými se potrubí obalí (obtočí).