Izolace provětrávané fasády

Provětrávané zateplovací systémy patří již dlouho k jedné z možností vnějšího zateplení budov. Dnes se však dostávají do popředí jak díky novým materiálům a způsobům kotvení, tak i díky širokému uplatnění z hlediska architektonických požadavků. Jsou využívány pro novostavby i pro dodatečné zateplení stávajících budov. Provětrávané zateplovací systémy se používají nejenom u rodinných a bytových domů, ale především u velkých staveb jako jsou obchodní a nákupní centra, kancelářské a komerční budovy, objekty zdravotnických zařízení, hotelové komplexy, letiště, průmyslové a skladové objekty, atd. 

Ve všech typech provětrávaných fasád je společným jmenovatelem větraná vzduchová mezera mezi vnějším opláštěním objektu a izolací. Pokud je do této mezery aplikována termoreflexní fólie SUNFLEX Contact PRO, dokáže odrazit až 95 % sálavého tepla, které vyzařuje vnější plášť směrem k obvodové izolaci. To má za následek snížení povrchové teploty obvodové stěny až o 6 °C a tím pádem významné snížení teploty interiéru objektu.

Izolace provětrávané fasády

V případě provětrávaných zateplovacích systémů je tepelná izolace uchycena k nosné stěně nebo ložena mezi rošt. Konstrukce roštu je obvykle provedena z hliníku, pozinkované oceli nebo dřeva. Výběr materiálu pro rošt je ovlivněn platnými požárními předpisy. Provedení roštů závisí na zvoleném druhu a formátu fasádního obkladu. Kombinovanou a dřevěnou nosnou konstrukci roštů je možné použít pouze do výšky 9 m. Škála povrchů provětrávaných fasád je velice rozmanitá. Povrch fasády může tvořit, např. dřevo a materiály na bázi dřeva nebo kov (ušlechtilé slitiny, hliník, měď, korozivzdorná ocel), beton, sklo, keramické obklady, kámen, plasty a další.

Podle typu vnějšího obkladu dělíme provětrávané fasády do dvou základních kategorií:

  • provětrávané fasády se spárově uzavřenými obklady
  • provětrávané fasády se spárově otevřenými obklady

Fólie SUNFLEX Contact PRO je vhodná do obou jmenovaných typů, přičemž u fasád s otevřenými spárami je důležité, aby fólie nebyla ani z části vystavena trvalému UV záření. Pro provětrávané fasády s viditelnými spárami nebo perforovaným obkladem jsou doporučovány izolace s jednostrannou povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií, avšak taková povrchová úprava izolace nenahrazuje svými vlastnostmi difúzní fólii ve větrané mezeře.