Parozábrana SUNFLEX Roof-In Plus

Fólie SUNFLEX Roof-In Plus v sobě kombinuje vlastnosti tepelné izolace, parozábrany (parotěsné fólie) a odrazu tepla (termoreflexe). Díky této unikátní kombinaci fólie SUNFLEX Roof-In Plus významně šetří náklady na vytápění.

Parozábrana SUNFLEX Roof-In Plus

Izolace stěn i stropů

Parozábrana SUNFLEX Roof-In Plus je vyrobena z unikátní vícevrstvé bublinkové fólie polaminované reflexní metalickou vrstvou. Tato metalická vrstva, uzavřena pro dlouhou životnost mezi dvě tenké fólie, odráží až 95 % tepelného záření zpět do vytápěného prostoru. Fólie SUNFLEX Roof-In Plus spolu se vzduchovou mezerou mezi fólií a vnitřním obkladem působí jako dodatečné izolace se stejným tepelným odporem jako 6 cm minerální vaty (tepelný odpor vrstvy s 3cm vzduchovou mezerou je 1,1 m2 k/W). Použitím fólie SUNFLEX Roof-In Plus se také eliminují tepelné mosty v místech krokví.

Vlastnosti fólie SUNFLEX Roof-In Plus

  • 100% parozábrana (fólie nepředstavuje žádný prvek do systému navíc)
  • odráží až 95 % sálavého tepla zpět do místnosti
  • uspoří až 20 % tepelné energie (výrazně snižuje náklady na vytápění)
  • ochrana proti elektromagnetickému záření
  • velice pevná fólie
  • odolná proti slunečnímu UV záření a chemickým látkám
  • velice dlouhá životnost
  • složení vrstev: polyester / hliník / polyetylén / bublinková fólie (polyetylen)

Montáž parozábrany SUNFLEX Roof-In Plus

Montáž fólie SUNFLEX Roof-In Plus je velice snadná a je shodná s montáží klasické parozábrany. V případě izolace střechy napneme fólii pod krovy reflexní stranou směrem do místnosti. Přesah jednotlivých pásů fólie se ponechá cca 5 cm. Veškeré spoje se musí důkladně slepit páskou, aby se zamezilo pronikání vodních par do izolace. Také kolem stěn, střešních oken a komínů je nutno fólii řádně dotěsnit butylovou páskou nebo trvale pružným tmelem. Na fólii se namontují dřevěné hranoly nebo kovové profily, na které se připevní sádrokarton, příp. jiný obklad. Vzduchovou mezeru mezi fólií a obkladem (cca 3 cm) je nutno dodržet pro zachování maximálního efektu termoreflexe.

Při montáži parozábrany SUNFLEX Roof-In Plus na stěnu či strop je postup obdobný. Fólie se napne na zeď (strop) reflexní stranou směrem do místnosti. Následně se postupuje jako při izolaci střechy.

V případě, že není možné dodržet vzduchovou mezeru mezi fólií a sádrokartonem nebo mezi fólií a dodatečnou izolací, napneme fólii SUNFLEX Roof-In Plus reflexní stranou směrem z místnosti. Důvodem tohoto postupu je, že bublinková fólie takto vytvoří alespoň minimální vzduchovou mezeru, která umožní sálání tepla, a tedy i jeho odraz. Při tomto způsobu montáže není ovšem dosaženo maximálního efektu termoreflexe.

Spustit montážní video

Rady pro montáž parozábrany SUNFLEX Roof-In Plus

Technická data SUNFLEX Roof-In Plus

Parametr Norma Hodnota
Reakce na oheň EN 13501-1 F
Rozměr role – délka EN 1848-2 min. 50 m
Rozměr role – šířka EN 1848-2 1 m +/-3 %
Tloušťka EN1849-2 2,7 mm +/-0,02 mm
Plošná hmotnost EN 1849-2 125 g/m+/-5 %
Vodotěsnost EN 1928 vyhovuje (2kPa)
Propustnost pro vodní páry EN 12572 sd = 250 m
Pevnost podélná/příčná EN12311-2 130/140 N/50 mm
Tažnost podélná/příčná EN12311-2 40/20 %
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry EN 1296, EN 1931 vyhovuje
Smykové namáhání EN 12317-2 min. 115 N
Odolnost proti protrhávání EN 12310-1 min. 50 N
Odolnost proti nárazu EN 12691 met. A a B vyhovuje min. pro 300 mm

Technický list ke stažení

Základní ceník

Produkt Balení Cena Kč/m2 bez DPH
SUNFLEX Roof-In Plus role 1 x 50 m (50 m2) 79 Kč (3 950 Kč/role)
SUNFLEX Roof-In Plus role 1 x 10 m (10 m2) 79 Kč (79 Kč/role)

Kde koupím SUNFLEX