Izolace dřevostavby

Dřevostavby jsou naprosto ideálním typem staveb pro použití termoreflexních fólií SUNFLEX. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavby, jejichž nosná i střešní konstrukce je dřevěná s izolační výplní, lze použít reflexní fólie SUNFLEX pro celou stavbu. Pro izolaci střechy a stěn (včetně štítů) je nejlepší fólie SUNFLEX Roof-In Plus. Pro izolaci podlah je vhodná fólie SUNFLEX Floor PRO nebo SUNFLEX Foam (záleží na skladbě podlahy). Pro ochranu proti přehřívání podkroví je pak dobré použít difúzní fólii SUNFLEX Contact PRO.  Ve všech případech platí, že fólie SUNFLEX nejsou žádným dodatečným  prvkem do systému, ale pouze nahrazují/vylepšují klasické složení jednotlivých částí stavby. Montáž termoreflexních fólií je u tohoto typu staveb navíc velmi snadná.

U dřevostaveb, stejně jako u klasických zděných budov, platí, že správné použití termoreflexních fólií SUNFLEX pomůže ušetřit až 20 % nákladů na vytápění. 

Izolace dřevostavby

Na nákresu je jeden z mnoha typů konstrukce stěn dřevostavby. Parozábrana SUNFLEX Roof-In Plus se montuje kontaktně na hlavní izolaci a poté se na rastr z dřevěných latí (nebo SDK profilů) montuje finální vnitřní obklad (palubky, sádrokarton…).

Na fotografii vidíme využití reflexní parozábrany SUNFLEX® Roof-In Plus v dřevostavbě, a to nejen u střešního pláště, ale i u svislé obvodové stěny a štítové stěny. Vzhledem k tomu, že u dřevostaveb bývají všechny obvodové stěny vyplněny izolací (zpravidla minerální vatou), je zde aplikace parozábrany nezbytná. A pokud je tato parozábrana termoreflexní, tepelné ztráty se významně omezí. 

Přestože je montáž termoreflexních fólií SUNFLEX® principiálně stejná, typů konstrukcí dřevostaveb je mnoho. Proto někdy můžete narazit na konstrukční problém. Ten je pak dobré řešit buď s projektantem stavby, nebo kontaktovat přímo naše specialisty.