Izolace dřevostavby

 

Dřevostavby jsou naprosto ideálním typem staveb pro použití termoreflexních fólií SUNFLEX®. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavby, jejichž nosná i střešní konstrukce je dřevěná s izolační výplní, lze použít reflexní fólie SUNFLEX® pro celou stavbu. Pro izolaci střechy a stěn (včetně štítů)  je nejlepší fólie SUNFLEX® Roof-In Plus. Pro izolaci podlah je vhodná fólie SUNFLEX® Floor PRO nebo SUNFLEX® Foam (záleží na skladbě podlahy). Pro ochranu proti přehřívání podkroví je pak dobré použít difúzní fólii SUNFLEX® Contact PRO.  Ve všech případech platí, že fólie SUNFLEX® nejsou žádným dodatečným  prvkem do systému, ale pouze nahrazují/vylepšují klasické složení jednotlivých částí stavby. Montáž termoreflexních fólií je u tohoto typu staveb navíc velmi snadná.

 

U dřevostaveb, stejně jako u klasických zděných budov, platí, že správné použití termoreflexních fólií SUNFLEX® pomůže ušetřit až 20 % nákladů na vytápění. 

  

Na nákresu je jeden z mnoha typů konstrukce stěn dřevostavby. Parozábrana SUNFLEX® Roof-In Plus se montuje kontaktně na hlavní izolaci a poté se na rastr z dřevěných latí (nebo SDK profilů) montuje finální vnitřní obklad (palubky, sádrokarton…).

 

Na fotografii vidíme využití reflexní parozábrany SUNFLEX® Roof-In Plus v dřevostavbě, a to nejen u střešního pláště, ale i u svislé obvodové stěny a štítové stěny. Vzhledem k tomu, že u dřevostaveb bývají všechny obvodové stěny vyplněny izolací (zpravidla minerální vatou), je zde aplikace parozábrany nezbytná. A pokud je tato parozábrana termoreflexní, tepelné ztráty se významně omezí. 

 

Přestože je montáž termoreflexních fólií SUNFLEX® principiálně stejná, typů konstrukcí dřevostaveb je mnoho. Proto někdy můžete narazit na konstrukční problém. Ten je pak dobré řešit buď s projektantem stavby, nebo kontaktovat přímo naše specialisty.