Izolace stěn

Pro zateplení obvodových stěn domů se v současnosti nejčastěji používají vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS). Jako hlavní izolanty se zde používají desky z minerální (kamenné) vlny nebo polystyrenové desky EPS 70 F. Jsou to velmi účinné systémy, bránící prostupujícímu teplu, které obvodovými stěnami uniká vedením do exteriéru. Chceme-li však skutečně účinnou tepelnou ochranu obvodových stěn, je třeba zabránit i tepelným ztrátám způsobených sáláním.

 

I u zděných (tvárnicových) domů se dnes často upouští od klasických vnitřních omítek, které vyžadují dlouhé technologické přestávky, a interiér je řešen pomocí sádrokartonových předstěn. Pokud do vzduchové mezery mezi touto předstěnou a obvodovou zdí vložíme termoreflexní fólii SUNFLEX® Roof In Plus, pak až 95 % sálavého tepla, které by jinak proniklo do obvodové zdi, tato fólie odrazí zpět do vytápěného prostoru domu. Použití této fólie SUNFLEX® tak přináší až 20 % úspor za vytápění!

 

Fólie SUNFLEX® Roof-In Plus je vhodná pro všechny typy obvodových stěn, používá se tedy nejen u zděných staveb, ale také u montovaných staveb i dřevostaveb a její účinnost má zásadní podíl na izolacích nízkoenergetických a pasivních domů.

 

Již zmíněným typem aplikace je použití termoreflexní fólie SUNFLEX® Roof-In Plus u cihlové (tvárnicové) obvodové zdi (viz obr.). Fólie se připevní na obvodovou zeď, poté se namontují sádrokartonové profily a nakonec sádrokarton. V tomto případě je aplikace fólie velmi jednoduchá a není nutné zde uvádět další podrobnosti. Princip je stejný jako u všech reflexních parotěsných fólií, tzn. instalace fólie reflexní (lesklou) stranou směrem do místnosti a zachování vzduchové mezery, kterou tvoří sádrokartonové profily. Zásady montáže reflexní parozábrany na obvodovou zeď jsou v podstatě shodné s montáží parozábrany v podkroví.

 

Kromě klasických zděných staveb se fólie SUNFLEX® používají také u montovaných staveb (viz foto), kde je parotěsná fólie již předem namontována v jednotlivých montážních blocích.