Rekonstrukce střechy

Existují čtyři nejčastější důvody, které vedou investory k rekonstrukcím střech:

 1. Stará střešní krytina je za hranicí životnosti - zatékání do střešního pláště

 2. Konstrukce střechy je za hranicí životnosti – havarijní stav trámů a krokví
 3. Špatná skladba střešního pláště - střecha není buď zateplená vůbec, nebo izolační parametry střechy nevykazují takové hodnoty, jaké by měly.

 4. Nevyhovující estetický vzhled stávající krytiny.

 

Z pohledu izolačních fólií Sunflex se budeme samozřejmě věnovat zejména bodu 3. Ať už je váš důvod k rekonstrukci střechy jakýkoliv (mohou to být všechny 4 body dohromady), je třeba si uvědomit, že šikmou střechou běžně uniká přibližně jedna čtvrtina tepla z celého domu. Je to zcela přirozené a běžné. Teplo stoupá vzhůru a není v naší moci ho celé udržet v budově. I pasivní a nulové domy mají tepelné ztráty, i když jsou výrazně menší než u běžné masové výstavby. Jsou však případy, kdy podíl tepelných ztrát šikmou střechou může jít až k 50 % z celkových ztrát tepla budovy. Špatná volba materiálů, špatné provedení, netěsnosti a improvizace na stavbě, to jsou nejčastější důvody zvýšených tepelných ztrát. A zdaleka se nejedná jen o tepelné ztráty… v tomto ohledu velmi důrazně doporučujeme, pokud nemáte zkušenosti, VŽDY rekonstrukci střechy konzultujte s odborníkem!

 

Rekonstrukce šikmé střechy s difúzní reflexní membránou SUNFLEX Contact PRO

Pokud jste se rozhodli v rámci rekonstrukce střechy i pro výměnu střešní krytiny, pak vás čeká kromě volby vhodného typu krytiny i volba správné podstřešní fólie. „Difúzní membrána“,  „podstřešní fólie“ nebo „pojistná doplňková hydroizolace“… je mnoho dalších mutací názvů pro fólie, které se instalují pod střešní krytinu. Tyto fólie mají podle typu a výrobce velmi odlišné vlastnosti, ale všechny bez rozdílu mají ve střešním plášti dvě základní funkce:

1. Funkce pojistné hydroizolace (pokud z jakéhokoliv důvodu zateče voda nebo zafouká sníh pod střešní krytinu, nesmí fólie tuto vodu propustit do izolace střechy)

2. Difúzní funkce (difúzní = paropropustná, tzn., že fólie musí mít schopnost účinně odvětrat vlhkost z celé střešní konstrukce, zejména z izolace střechy)

 

Fólie Sunflex Contact PRO má však ještě jednu podstatnou funkci navíc a tou je schopnost odrážet 95 % sálavého tepla. Pokud nechcete mít v letních měsících přehřátý interiér, je použití termoreflexní podstřešní membrány nejúčinnějším řešením vůbec.

 

Je třeba si uvědomit, že v tropických dnech se dokáže střešní krytina (zejména tmavá) rozpálit na teploty převyšující i 80 stupňů Celsia a tepelný výkon, který krytina pak předává do interiéru, je cca 700W/m2. Pouhá malá násobilka nám pak stačí k zjištění, že část střechy, která je orientovaná na jih a má např. 70m2, dokáže sálat do izolace výkonem zhruba 50kW! Takovému tepelnému výkonu se dlouhodobě neubrání téměř žádná stavba.

 

Na našich webových stránkách se věnujeme vlastnostem termoreflexní fólie Sunflex Contact PRO dostatečně podrobně, proto se v této sekci omezíme na pouhé konstatování, že ze zmíněného tepelného výkonu 50kW propustí tato fólie do izolace střechy pouhých 2,5kW! Výsledkem je řádově o 7 oC nižší teplota v obytném prostoru, než při použití běžné, nereflexní fólie. (Je zásadní rozdíl v kvalitě vašeho spánku při teplotě 23o nebo 30o).

Fungování termoreflexní difúzní membrány SUNFLEX Contact PRO

 

Vraťme se však k rekonstrukci. Pokud nejste odborníci, důrazně doporučujeme svěřit montáž podstřešní fólie (a samozřejmě i krytiny) profesionálům. Toto je jen částečný výčet chyb, kterých byste se snadno mohli dopustit. Většina těchto chyb mívá pro funkčnost střechy fatální následky, jejichž odstranění bývá často nákladnější záležitostí, než je samotné provedení rekonstrukce.

Nejčastější chyby při rekonstrukci střechy

 • Nesprávné vypnutí fólie se vznikem vlny odvádějící vodu pod kontralatě

 • Nesprávné napojení fólií na rám střešního okna, komínové těleso, přiléhající a pronikající materiály

 • Instalace chemicky neodolných membrán či fólií na chemicky ošetřené dřevěné konstrukce a nesprávný způsob aplikace chemických impregnací

 • Nespojení pásů superdifúzních membrán proti vzlínání vlhkosti a při zajištění větrotěsnosti

 • Netěsnění kontralatí pro vyšší požadované těsnosti pojistné hydroizolace a v úžlabí střech

 • Nedodržení termínu UV stálosti (zakrytí)  podstřešní hydroizolační fólie či membrány

 • Chybné použití superdifúzních membrán nižší třídy na dotyk s bedněním

 • Neprovedení správné instalace u vikýře a prosvětlovací tašky z hlediska vlivu UV záření

 • Chybné použití podstřešní fólie či membrány pro nižší sklon střechy než určuje výrobce

 • Nesprávná kombinace podstřešních fólií či membrán s určitou parotěsnou vrstvou

 • Nezajištění odvodnění pojistné hydroizolační vrstvy

 • Neopravení mechanického poškození pojistné hydroizolace

 

V praxi pak na sebe důsledky nenechají dlouho čekat:

Problém, který vám může způsobit špatná montáž podstřešní membrány (popř. špatná volby typu membrány)

Problém, který vám může způsobit špatná montáž podstřešní membrány (popř. špatná volby typu membrány)

 

Takto můžete dopadnout, když necháte fólii vystavenou UV záření déle, než určuje výrobce

Takto můžete dopadnout, když necháte fólii vystavenou UV záření déle, než určuje výrobce

 

Ukázka důsledku nesprávné montáže střešního okna (nezajištění spodní ventilace)

Ukázka důsledku nesprávné montáže střešního okna (nezajištění spodní ventilace)

 

Při výběru vhodné membrány je třeba si uvědomit, že z hlediska odolnosti proti zatékání nelze každou podstřešní membránu aplikovat do každé střechy. Tento aspekt určuje tzv. třída těsnosti DHV, která je různá podle typu použité krytiny, podle sklonu střechy nebo podle oblasti, kde se stavba nachází. Zde je zjednodušená tabulka tříd těsnosti DHV se základním popisem nutných montážních opatření.

Sklon střechy ≥ 22°nebo třída těsnosti DHV 6, DHV 5 Aplikaci lze provést jen s volnými přesahy (min 12 cm), bednění pod fólií není nutné.
10° < Sklon střechy < 22° Aplikaci je nutno provést se slepením přesahů fólie
Nebo třída těsnosti DHV 4, DHV 3 Integrovanými páskami fólie, u třídy DHV 3 je navíc nutno provést podtěsnění kontralatí hmotou nebo páskou. Sklon střechy zároveň nesmí být nižší než 10°. Aplikace ve dvouplášťové skladbě střechy.
5° < Sklon střechy < 10° nebo třída těsnosti DHV 2 nebo dočasné zakrytí stavby Je nutné aplikovat difuzní fólii na difúzní (paropropustné) bednění a použít speciální spojovací a těsnící komponenty pro dosažení třídy těsnosti DHV 2. Přesahy slepit integrovanými páskami fóliey, podtěsnění kontralatí provést páskou. Sklon střechy nesmí být nižší než 5°.

Na trhu se setkáme s nepřeberným množstvím podstřešních membrán, od kvalitních přes průměrné až po fólie, které by střízlivě uvažující projektant do stavby nikdy nenavrhl. Pokud použijete membránu SUNFLEX Contact PRO, nemusíte složitě zkoumat tabulky tříd DHV, ani se příliš zabývat dalšími aspekty, které ovlivňují výběr typu membrány. Stačí si zapamatovat několik zásadních informací:

 • SUNFLEX Contact PRO je určena pro všechny typy střešních krytin (betonové i pálené tašky, falcovaný plech, eternit, plast…atd)

 

 • SUNFLEX Contact PRO je určena pro všechny klimatické oblasti, včetně oblastí horských.

 

 • SUNFLEX Contact PRO je určena pro všechny typy šikmých střech (dvou i tříplášťové), střecha musí mít minimální sklon 17o

 

 • SUNFLEX Contact PRO je fólie kontaktní – může být tedy v přímém kontaktu s izolací i bedněním

 

 • Pokud máte sklon střechy menší než 22o (tedy mezi 17o a 22o), je nutné aplikovat těsnění i pod kontralatě (které je pro vyšší sklony pouze doporučené)

Střechu lze z hlediska tepelné ochrany i z hlediska ochrany před klimatickými vlivy považovat za nejdůležitější a nejvíce zatěžovanou část domu. Proto musí být její konstrukce, tepelná izolace i hydroizolace provedena s maximální precizností a v souladu s platnými normami. Jakékoliv pochybení, nedůslednost nebo improvizované, neodborné změny, vedou k fatálním koncům.

A naopak – dodržení všech předepsaných montážních zásad v kombinaci s výběrem kvalitních a trvanlivých materiálů je garantem toho, že vám střecha bude téměř bez údržby sloužit i mnohem déle než jednu generaci.

Hotová střecha

 

Pokud se v rámci rekonstrukce vaší střechy rozhodnete použít fólii SUNFLEX Contact PRO, pak budete mít jistotu, že vám tato fólie zajistí:

 1. Spolehlivou hydroizolaci střešní konstrukce (ochranu před vodou nebo zafoukaným sněhem)

 2. Účinný odvod vodních par z konstrukce střechy

 3. Účinnou tepelnou ochranu podkroví před letními vedry

 4. Prodloužení životnosti střešní konstrukce, která není vystavena teplotním šokům a nedochází tak k degradaci ani izolačního materiálu, ani samotné střešní skladby.

 5. Ochranu obytného podkroví před elektromagnetickým smogem