Rekonstrukce podkroví s parozábranou SUNFLEX Roof-In Plus

V obývaných prostorech vzniká vlivem lidské přítomnosti, vaření, koupání, praní atd. přebytečná vlhkost, která prostupuje přes stěny a izolaci až ke střešní krytině. A této vlhkosti rozhodně není málo. Např. čtyřčlenná rodina může svou přítomností a činností vytvořit v rodinném domě až 12 litrů vody ve vodních parách denně! Je nepřípustné, aby tato vlhkost prostupovala do konstrukce a izolace střešního pláště. (Výjimkou jsou případy difúzně otevřených staveb, kdy se prostup vodních par do střešního pláště reguluje tzv. parobrzdou, nicméně u tohoto řešení je nutný odborný posudek a výpočet, který je individuální pro každou střechu i oblast.) Pokud do střešního pláště vstoupí větší množství vlhkosti, než které je střecha schopna sama odvětrat, pak vzniká reálné nebezpečí kondenzace vodních par v izolaci, která má za následek jednak průnik kondenzátu do obytného prostoru a zároveň nebezpečí vzniku plísní v konstrukci střechy.

Shnilá střešní konstrukce

Obr. 1:Ukázka totálně shnilé střešní konstrukce, která vznikla pouze špatnou montáží parozábrany (a v důsledku to pro investora znamenalo škodu v řádech statisíců korun)

 

Pokud tedy nechceme dopadnout tak, jako na obrázku , je nutné zvolit vhodný typ parozábrany a co je ještě důležitější – parozábranu správným způsobem namontovat. Abychom zabránili průniku vzdušné vlhkosti do konstrukce střechy, je nutné parotěsnou fólii důsledně přelepit ve všech spojích a parotěsně ukončit u napojení na svislé stěny, stavební prostupy (komíny, okna, odvětrání digestoře) a samozřejmě ošetřit veškeré vzniklé perforace fólie (prostupy elektroinstalace, popř. vodoinstalace, perforace vzniklé samotným kotvením parozábrany nebo montáží sádrokartonového rastru).

 

Použitím kvalitní parozábrany a její správnou montáží tak spolehlivě vyřešíme elementární požadavek parotěsnosti. V případě parozábrany SUNFLEX Roof-In Plus je tu ale ještě jeden důležitý aspekt a tím je tepelná izolace a sní související náklady na vytápění podkroví. Obyčejná, nereflexní parozábrana nám sice splní funkci parotěsnosti, ale z hlediska prostupu tepla má v střešní konstrukci téměř nulový význam. Pokud v podkroví zatopíte a dosáhnete teploty např. 23 oC, na stejnou teplotu se zahřeje i sádrokarton, který se navíc v důsledku stoupání ohřátého vzduchu ohřeje na teplotu o 2 až 3 stupně vyšší, tedy až na teplotu 26 oC. Sádrokarton pak takový tepelný potenciál sáláním předává směrem k parozábraně a tepelné izolaci za parozábranou. Tepelná izolace samozřejmě prostup tohoto tepla do exteriéru výrazně zpomaluje, nicméně faktem zůstává, že toto teplo (a náklady s ním spojené) vám už nikdy nevrátí zpět…

 

Naproti tomu parozábrana SUNFLEX Roof-In Plus nejen že 100% plní funkci parotěsnosti (certifikovaný součinitel prostupu vodních par sd je u této fólie min. 250m), ale díky vnější vrstvě z vysoce lesklého hliníku je schopna odrazit 95 % sálavého tepla zpět do vytápěného prostoru (do podkroví). V důsledku termoreflexního efektu vám pak taková fólie ušetří až 20 % ročních nákladů na vytápění. Více informací o fólii SUNFLEX Roof-In Plus zde.

 

Montáž parozábrany SUNFLEX Roof-In Plus zvládne v rámci jakékoliv rekonstrukce i laik. V tomto směru doporučujeme shlédnout naše montážní video, kde jsou zohledněny všechny montážní zásady, které jsou garantem stoprocentní funkčnosti této fólie. Je v principu jedno, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci, montážní zásady jsou neměnné.

Nejdůležitější montážní zásady při aplikaci parozábrany Sunflex:

  • Fólie musí být namontována reflexní (lesklou) stranou směrem do interiéru.
  • Před reflexní vrstvou musí být zachována vzduchová mezera min 2 cm, kterou zpravidla tvoří kovové profily pro montáž sádrokartonu. (Bez vzduchové mezery k odrazu sálavého tepla nedojde).
  • Je nutné důsledně přelepit všechny spoje, prostupy a ošetřit všechny perforace – výsledkem musí být dokonalá parotěsnost.

Velmi snadná montáž fólie Sunflex Roof-In Plus je v případě použití pouhé mezikrokevní izolace. Fólie se v takovém případě přisponkuje přímo na krokve a dál už se montuje sádrokartonový rastr. Pokud však chceme použít dodatečnou podkrokevní izolaci, je ideální použít tzv. krokvový nástavec (viz obrázek).

Krokvový nástavec

Krokvový nástavec

 

Montáž fólie a sádrokartonového rastru pomocí krokvového nástavce taktéž není nic složitého, nicméně vyžaduje již určité zkušenosti a zručnost. Z výkresu a fotografie uvedených níže je pak způsob montáže zjevný – nástavce se pomocí vrutů přišroubují k boku krokví a výškově nastaví podle toho, jakou tloušťku podkrokevní izolace zvolíme. Parozábrana se následně přilepí na samolepící vrstvu nástavce a na nástavec se pak šroubují přímé závěsy pro montáž SDK profilů.

Montáž termoreflexní parozábrany s použitím krokvového nástavce

 

 

Krokvový nástavec

Krokvový nástavec

 

 

Výsledek vaší práce by pak v praxi měl vypadat takto:

Podkroví s částečně dokončeným SDK rastrem

Podkroví s částečně dokončeným SDK rastrem

 

Strop podkroví připravený na montáž SDK

Strop podkroví připravený na montáž SDK

 

Pokud v rámci rekonstrukce podkroví použijete parozábranu SUNFLEX Roof-In Plus, pak při dodržení všech montážních postupů dosáhnete těchto výsledků:

  • 100% parotěsnost střešní konstrukce
  • Roční úspory za vytápění až 20%
  • Ochranu vašeho obydlí před elektromagnetickým smogem
  • Částečnou ochranu podkroví před letními vedry
  • Návratnost investic do této fólie již v první topné sezóně