Snížení letního přehřívání budovy za pomoci termoreflexní fólie SUNFLEX

Provětrávané fasády zabezpečují odvádění vlhkosti a přebytečného tepla z obvodové konstrukce budovy, čímž v porovnání s omítanými fasádami zabezpečují lepší funkčnost vrstvy tepelné izolace a snižují přehřívání budov v letním období. Funkčnost konstrukce provětrávané fasády závisí od mnoha faktorů, jako je navrhovaný design, geometrie větracích otvorů, typ nosného roštu, barva a struktura povrchu obkladu fasády a další. Rovněž se v současnosti rozšiřuje používání reflexních vrstev ve stavebních konstrukcích. Reflexní folie se uplatňují v místech, ke kterým je alespoň z jedné strany přilehlá vzduchová vrstva. Difuzní reflexní folie se uplatňují u střešních plášťů, kde zabezpečují snížení letního přehřívání podkrovních prostor budov. Experimentální studie VUT se zaměřila na posouzení efektivity snižování letního přehřívání budovy při použití reflexní difuzní folie v souvrství provětrávané fasády v porovnání s klasickou difuzní folií.

Z výsledků měření vyplynulo, že použitím reflexní difuzní folie v souvrství větrané fasády lze dosáhnout zhruba dvojnásobný efekt snížení teploty povrchu fólie vůči provětrávané fasádě s klasickou folií. Lze konstatovat, že přínos provětrávané fasády ke snížení letního přehřívání v porovnání s nevětranou fasádou lze i zdvojnásobit použitím reflexní fólie v její souvrství.

Kompletní výsledky najdete zde.