Fólie SUNFLEX - vlastnosti a výpočty

 

Měření povrchových teplot předstěny s reflexní fólií SUNFLEX

Tepelné vlastnosti fólie SUNFLEX® s tepelně reflexní vrstvou otestovala Fakulta stavební VUT Brno ve spolupráci s firmou TART, s.r.o. Fólie o tloušťce 3,5 mm vložená dovnitř lehké duté stěny zvýšila její tepelný odpor zhruba na trojnásobek, výpočtem o 0,67 m2K/W, což odpovídá víc než sedm krát silnější vrstvě minerální vlny. Je to první publikované měření tohoto druhu v ČR. Podrobné informace naleznete zde: Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX® v praktické zkoušce.

 

Termoreflexní parozábrana SUNFLEX Roof-In Plus

V roce 2012 uvedla společnost TART na trh novou generaci termoreflexní stavební fólie pod názvem SUNFLEX® Roof-In Plus. Fólie je vyráběna nejmodernější technologií, která je v regionu střední a východní Evropy naprosto unikátní. Podrobné informace naleznete zde: Nová termoreflexní parozábrana SUNFLEX® Roof-In Plus.

 

Podlahové termoreflexní fólie SUNFLEX Floor a SUNFLEX Foam

Termoreflexní folie se již široce uplatňují ve stavebních izolacích. Mimo jiné ve skladbách pod plovoucí podlahou nebo pod podlahovým vytápěním. Jejich tepelněizolační funkce spočívá v tom, že brání postupu tepelného záření tak, že ho odrážejí zpět ke zdroji. Tím zvyšují izolační účinek vrstvy vzduchu a také pěnové a vláknité izolace, kterými se šíří teplo cca z jedné třetiny sáláním. Podrobné informace naleznete zde: Podlahové termoreflexní fólie SUNFLEX Floor a Foam.

 

Termoreflexní navrhování se stavebními fóliemi SUNFLEX

SUNFLEX® Roof-In Plus, SUNFLEX® Contact, SUNFLEX® Floor Plus a SUNFLEX® Foam jsou termoreflexní fólie společnosti TART. V konstrukcích plní některou z typických, fóliových“ funkcí jako je parozábrana, paropropustná pojistná hydroizolace, podlahová mezivrstva ap. Jejich tepelněizolační účinky, přestože jsou významné, se při navrhování často zanedbávají. Zde naleznete návod, jak je spočítat: Termoreflexní navrhování se stavebními fóliemi SUNFLEX®.