Nová kniha RNDr. Jiřího Hejhálka

Tepelné záření a navrhování reflexních fólií do staveb

Společnost  TART s.r.o., zejména pak její divize Termoreflexní stavební fólie, považuje vydání této publikace doslova za stavební událost roku. Proč tomu přisuzujeme takový význam?

Fakt, že reflexní technologie ve stavebnictví existují, už dnes vnímá téměř každý, kdo v tomto oboru pracuje. Avšak četnost využívání termoreflexní techniky v České republice značně pokulhává za potenciálem a skutečnými schopnostmi, které reflexní technologie mají. A to je obrovská škoda, v jejíž souvislosti vzniká otázka: Proč tomu tak je?

Na vině je jednak všeobecná neznalost, která pak bývá sestrou nedůvěry a nezřídka i nepřátelských útoků, které bohužel proti reflexním technologiím podnikají dokonce někteří stavební odborníci. Neznalost nejenže dokáže brzdit pokrok, ale umí také účinně likvidovat ty jedince, kteří se na základě poznání snaží okolnímu světu otevřít oči. Dnes lidstvo vysílá za hranice sluneční soustavy kosmické sondy, ale není to zas tak dávno, co byli zaživa upalováni ti, kteří si dovolili tvrdit, že je Země kulatá.

To však není jediný problém. Proti reflexním technologiím stojí vedle neznalosti a nedůvěry dokonce i norma, konkrétně ČSN EN ISO 6946, ze které (velmi zjednodušeně řečeno) vyplývá, že pokud umístíme do vzduchové mezery ve stavební konstrukci reflexní fólii, celkový tepelný odpor takové konstrukce se prakticky nezlepší. Jinak řečeno, zmíněná norma ignoruje tepelné vlastnosti vzduchové mezery s reflexní fólií i bez ní a výpočtově řeší vzduchovou mezeru, jakoby v dané konstrukci žádná nebyla. Že norma obsahuje fatální chybu, je prostý fyzikální fakt. Ovšem každá chyba má kromě příčin i své důsledky a jedním z nich je skutečnost, že se touto chybou řídí ve svých výpočtech většina projektantů. Samozřejmě je těžké vyčítat někomu postup, který je v souladu s normou. A ještě těžší je takového člověka přesvědčit, aby tuto normu ignoroval. Není to však nemožné a v tomto ohledu náleží poděkování mnoha osvíceným architektům a projektantům, kteří se rozhodli zmíněnou normou nerespektovat a počítat tepelné vlastnosti stavebních konstrukcí tak, aby výsledky odpovídaly realitě. (Respektování normy není naštěstí jejich povinnost a inkviziční tribunál je za jejich postoj nečeká.)

Především ale patří poděkování RNDr. Jiřímu Hejhálkovi, který se jako první začal skutečně hloubkově této problematice věnovat a jehož dlouhodobá usilovná práce vyvrcholila vydáním knihy. Přestože se jedná o ryze vědeckou publikaci, autor se v ní velmi poutavým způsobem zabývá tématem tepelného záření, a to v podstatě od okamžiku jeho vzniku. Nicméně kromě hloubkového pohledu do tepelných dějů ve stavebních konstrukcích je hlavním účelem této knihy poskytnutí návodu architektům a projektantům, jak reflexní technologie navrhovat do staveb.

A nám nezbývá než doufat, že se tato kniha dostane do rukou mnoha nezaujatých stavebních odborníků, kteří začnou reflexní technologie aplikovat do projektů. Přinese to totiž nejen pokrok v obecném smyslu lidského poznání, ale zejména daleko větší praktické úspory za vytápění, za což budou vděčni všichni uživatelé objektů, ve kterých reflexní technologie budou projektovány.

Kniha je tedy na světě a kdo by ji mohl lépe představit než sám autor. zde si můžete přečíst autorovu předmluvu.

Knihu vydalo vydavatelství VEGA, s.r.o., a zde si ji můžete objednat.