Izolace střechy

Z celého izolačního systému budovy se většinou největší důraz klade na izolaci střechy. Proč tomu tak je? Odpověď je velmi jednoduchá – ať už máte jakýkoliv typ vytápění, pak vzduch, který ve vašem domě ohřejete, má nižší hustotu (a tedy i hmotnost) a stoupá vzhůru. V podkroví tento ohřátý vzduch předává svůj energetický potenciál stropu, který toto teplo předává sáláním skrz parotěsnou fólii směrem k izolaci střešního pláště. A z izolace tato tepelná energie nenávratně uniká z domu. Pokud však místo obyčejné parotěsné fólie použijete parotěsnou fólii reflexní, až 95 % unikajícího sálavého tepla se vám vrátí zpět do budovy.

 

Izolace střešního pláště musí ale nejen bránit úniku tepla v zimních měsících, ale také chránit interiér před letními vedry. Teplota sluncem rozpáleného povrchu střešní krytiny přesahuje i 80 ° C. Takto hormá krytina po většinu dne sálá tepelnou energii směrem do interiéru a ohřívá jej. Zabránit sálání tepla je možné tím, že běžnou difúzní fólii nahradíte termoreflexní difúzní fólií, která od interiéru odrazí až 98 % tepla.

 

Co se dnes používá ve střeše nejčastěji? Jde o následující skladbu střešního souvrství: střešní taška – latě – kontralatě - pojistná hydroizolace – tepelná izolace – parotěsná fólie – vnitřní obklad. Jednoduchost fólií SUNFLEX® spočívá v tom, že je nepřidáváme do střechy jako další prvek, ale umísťujeme je místo standardních fólií, resp. těmto fóliím poskytujeme jako přidanou hodnotu termoreflexní účinky.

 

Fólie SUNFLEX® zabraňují úniku tepla z vytápěné místnosti střešním pláštěm (parozábrana SUNFLEX® Roof-In Plus) a v letních měsících chrání podkroví proti přehřívání (difúzní membrána SUNFLEX® Contact PRO).

 

Střešní systém SUNFLEX®

 

Existuje mnoho typů střech, které jsou i mnoha způsoby izolovány. Běžně se používají systémy s nadkrokevní, mezikrokevní nebo podkrokevní izolací; často jsou tyto systémy kombinovány. Každý takový systém pak určuje kritéria pro montáž parotěsných nebo difúzních fólií. Nejprve tedy odpovíme na otázku - do jakých typů střech lze použít fólie SUNFLEX®?

 

 

Termoreflexní parozábrana SUNFLEX® Roof-In Plus lze použít pro:

  • šikmé střechy včetně nízkých sklonů - pro všechny typy střech a izolačních systémů

  • ploché střechy - pro všechny typy střech a izolačních systémů

  • nepoužívá se u difúzně otevřených staveb

 

Difúzní reflexní membrána SUNFLEX® Contact PRO se používá pro:

  • šikmé střechy do sklonu 22o  - pod všechny typy střešních krytin

 

Použití fólií SUNFLEX v nejčastějších typech střešních plášťů

 

1. Dvouplášťová střecha s mezikrokevní izolací

Střešní systém SUNFLEX

                       

Jedná se o nejjednodušší typ střešního pláště s mezikrokevní izolací, kdy tloušťku izolace určuje výška krokví. Umístění fólií SUNFLEX® znázorňuje nákres. Parotěsná fólie SUNFLEX® Roof-In Plus se upevňuje (nejčastěji sponkami) přímo na krokve, poté se kotví rastr z CD profilů pro montáž sádrokartonu (nejčastěji pomocí přímých závěsů) a následuje montáž finální pohledové vrstvy (sádrokartonu nebo palubek). Reflexní vrstva parozábrany SUNFLEX® Roof-In Plus pak v topném období odráží 95% sálavého tepla zpět do interiéru a je zárukou až 20% úspor za vytápění.

Difúzní reflexní membrána SUNFLEX® Contact PRO se kontralatěmi upevní na krokve (kontaktně na izolaci), následují střešní latě a střešní krytina. V letním období pak tato fólie odráží až 70% slunečního záření, které předává rozpálená krytina do izolace a do podkroví, přičemž dokáže zchladit podkroví až o 7o C.

 

2. Dvouplášťová střecha s mezikrokevní a podkrokevní izolací

Střešní systém SUNFLEX s dodatečnou izolací

Umístění difúzní fólie SUNFLEX® Contact PRO i parotěsné fólie SUNFLEX® Roof-In Plus je shodné jako v předchozí variantě. Téměř identická je i skladba střešního pláště, jen s tím rozdílem, že vzduchová mezera mezi parotěsnou fólií a sádrokartonem je vyplněna dodatečnou izolační vatou. Při této aplikaci je nutné dodržet zásadu poměru tloušťky hlavní a doplňkové izolace. Doplňková izolace nesmí mít větší tloušťku, než je 1/5 tloušťky izolace hlavní! V opačném případě hrozí vznik rosného bodu pod parotěsnou fólií a následný průnik zkondenzované vody do sádrokartonové konstrukce.

 

3. Střešní systém s podkrokevní izolací

 

V případě použití podkrokevní izolace je umístění difúzní fólie SUNFLEX® Contact PRO shodné jako v předchozích variantách – tedy kontaktní pokládka na izolaci nebo bednění, následují kontralatě, střešní latě a krytina.

Montážní problém však může nastat při instalaci termoreflexní parozábrany SUNFLEX® Roof-In Plus. I zde je nutné zachovat mezi parozábranou a vnitřním obkladem (sádrokartonem) vzduchovou mezeru a je třeba zvolit takový typ kotevních prvků, kterými parozábrana nebude perforována. Ideálním řešením je např. speciální krokvový nástavec Rigips, díky kterému lze použít až 400 mm izolace (160 mm mezikrokevní a až 240 mm podkrokevní). S tímto nástavcem lze bez problémů namontovat parozábranu bez zbytečných perforací a se vzduchovou mezerou. Schéma a stručný popis této montáže je na obrázku.

 

Pro montáž parozábrany při použití podkrokevní izolace existují i jiné varianty, které se odvíjejí od typu a kotvení izolace. Pro každou skladbu je pak řešení individuální a v těchto případech doporučujeme konzultaci s realizační firmou, projektantem stavby nebo přímo s naším technikem.